By Autson Web Design

VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR

Dobro došli u našu kućuDana 14.03.2024. godine na sajtu Društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, javno se objavljuje Predlog Plana  statusne promene izdvajanja uz osnivanje sa pratećim materijalima, istovremeno sa javnom objavom istog na sajtu APR.MD INTERNATIONAL d.o.o. je osnovan kao mala porodična firma 1997. godine.

 

business team


Vrlo brzo je premašio svoja očekivanja, tako da MDI od samog nastanka do danas ima uzlaznu liniju svog poslovanja. Stalno je u vrhu sa prometom i delatnošću među kompanijama iz srodne branše.

 

Naših 286 zaposlenih u 4 distributivna centra, doprinose svojim predanim radom uspešnom plasiranju proizvoda i popularisanju brendova svih naših principala. Takođe, doprinose napretku i uspešnosti naše kompanije iz dana u dan. Osnova MDI uspeha leži u dobroj organizaciji, tehničkoj i logističkoj podršci, kvalitetno izabranim kadrovima, timskom duhu, odličnoj distribuciji... jednom rečju, u našem "know-how".

Timski duh koji vlada u MDI vodi nas ka zajedničkim interesima i boljim rezultatima koji doprinose da MDI predstavlja jakog i stabilnog partnera. Već punih 25. godina smo svim svojim sadašnjim principalima i partnerima, pouzdan partner – neko na koga se uvek mogu osloniti.

Želimo na taj način da nastavimo, rastemo i usavršavamo se i da privučemo još zainteresovanih principala, jer budućnost MDI je u novim programima, sopstvenim distributivnim centrima i još kvalitetnijem ljudskom potencijalu.